introductie

De Organisatie van Tuinbouwadviseurs en Onderzoekers (O.V.T.O.) is een brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven, die zich richt op advisering en uitvoering van onderzoek in en rond de tuinbouwsector. De vereniging is in 1985 opgericht en telt op dit moment 19 aangesloten leden waar ca. 200 adviseurs en onderzoekers werkzaam zijn. De aangesloten leden en adviseurs werken hoofdzakelijk in de Nederlandse glastuinbouw hoewel O.V.T.O. leden in toenemende mate ook aan andere tuinbouwsectoren en in het buitenland diensten aanbieden.

De primaire doelstellingen van de O.V.T.O. richten zich op het behartigen van de belangen van de leden en op het ontwikkelen en instandhouden van een platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. Het behartigen van de belangen wordt ondermeer uitgevoerd door middel van actief overleg met overheid en andere brancheorganisaties. De uitwisseling van informatie en ervaringen wordt mogelijk gemaakt door het organiseren van algemene of themagerichte informatiebijeenkomsten maar ook door andere activiteiten waar het management en de adviseurs van de aangesloten leden elkaar op een meer informele wijze treffen.

In maart 2013 kwam het rapport 'Tuinbouwtoeleveranciers veroveren de wereld' dat door LEI Wageningen met medewerking van de OVTO onder de vlag van Avag Plus is uitgevoerd! U kunt het hier bekijken.

Lei rapport