onderzoek

De mogelijkheden tot onderzoek van de bedrijven die bij de O.V.T.O. aangesloten zijn, strekken zich uit van elementair onderzoek zoals de analyse van hoofd- en spoorelementen, tot wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van plantziekten tot aan teeltproeven bij tuinders. Afhankelijk van de vraag en het onderwerp wordt het onderzoek gebaseerd op literatuurgegevens, laboratoriumonderzoek (chemisch en microbiologisch) of teeltexperimenten in proefkassen of in de praktijk. Door gebruik te maken van de specialismen van de aangesloten bedrijven kan een totaal oplossing aangeboden worden in de diverse disciplines van de glastuinbouw.

De onderzoeksgebieden waar de O.V.T.O.-bedrijven zich op richten zijn onder te verdelen in de volgende gebieden:

  • Standaard onderzoek (meststoffen, pathogenen);
  • Residu-onderzoek gewasbeschermingsmiddelen;
  • Diagnostisch onderzoek;
  • Milieu-onderzoek;
  • Schade-onderzoek;
  • Teelt-onderzoek;
  • Produktontwikkeling

Vanuit de O.V.T.O.-bedrijven kan tevens ondersteuning verleend worden bij de introductie van onderzoeksresultaten in de praktijk, zoals dat van groot belang is bij demonstratieprojecten.

Een voorbeeld van een demonstratieproject is het project "geleide bestrijding" dat is uitgevoerd voor het PT in het kader van het MJPG. In het project werd gebruik gemaakt van laboratorium-analyses van schimmels in het wortelmilieu. Op basis van de analyseresultaten werd advies verleend aan de tuinders omtrent het uitvoeren van een bestrijding en de mogelijke middelen. Door de toepassing van deze methode bleken aanzienlijke besparingen op het gebruik van middelen mogelijk. De resultaten van het project werden toegelicht op lezingen en in de vakliteratuur.