projecten

Naast belangenbehartiging en informatie uitwisseling is O.V.T.O. ook een platform waar gezamenlijk projecten geïdentificeerd, geacquireerd en uitgevoerd worden.

Vanuit haar brede ledenbasis kan de O.V.T.O. professionele projectteams samenstellen waarin alle vereiste kennis en expertise aanwezig zijn. Gezamenlijke projecten kunnen uitgevoerd worden door twee of drie leden maar ook O.V.T.O.-breed zoals het project Meer Jaren Afspraak Energie (MJAE). Het MJAE is van 1994 tot 2001 door de O.V.T.O. uitgevoerd en richt zich op onderzoek en advies om de energie efficiency in de Nederlandse glastuinbouw te verbeteren.