specialismen

Binnen de O.V.T.O. zijn de volgende specialismen en activiteiten te onderscheiden:

 • Advies
  Teelt, Klimaat, Bemesting, Gewasbescherming, Energie, Milieu, Techniek en Nieuwbouw, Financieel en Economisch, Marketing, Management, Subsidies, Kwaliteitszorg, Personeel en Organisatie;
 • Onderzoek
  Bodem, Bemesting, Gewas, Milieu;
 • Overige activiteiten
  Projectontwikkeling, Architectuur, Makelaardij en Schade-expertise,
  Ruimtelijke Ordening, Onteigeningszaken.

Een volledig overzicht is te vinden in de individuele bedrijfspresentaties.